Kultura

 

Kulturni žitak gradišćanskih Hrvatov je vrlo šarolik: običaji, jačenje (narodno, klape i zbori), muzika (od tamburice prik pop muzike, crikvene, klasične  do “elektrificirane” muzike), folklor, igrokazi, mjuzikli i filmi, itd.

Dugo vrime je kulturni razvitak bio povezan s vjerskim. Budući da Hrvati nisu imali vlašćih političkih i gospodarskih centrov, pretvorilo se je selo, selska zajednica, u temelj hrvatskoga narodnoga života. Pokidob su ta selska mjesta bila otcipljena od društvenih i kulturnih impulsov gradov, ona nisu mogla razviti staleška društva, vezana uz cehe i nadregionalno orijentirana. U većoj mjeri su utemeljitelji hrvatskih društav u Gradišću bila udruženja vjerskih i kulturnih usmirenj

Gradišćanskohrvatski napjev, narodna pjesma “Jutro rano sam se stao” služila je vjerojatno Jožefu Haydnu kot uzor pri komponiranju stare cesarske himne “Gott erhalte”, ka se je kasnije kot melodija nimške nacionalne himne “Deutschland, Deutschland über alles” odn. sada “Einigkeit und Recht und Freiheit” proglasila širom svita.

Preporučamo slijedeće publikacije:

 • Narodni običaji Gradišćanskih Hrvatov (HKD, Jordanić / 2009)
 • Narodni plesni običaji gradišćanskih Hrvata (Kolo Slavuj, Andrija Ivančan / 2021)

 


Istaknutim osobam kulturnoga djelovanja dodiluje Koordinacijski odbor hrvaskih društav i organizacijov Kulturnu nagradu gradišćanskih Hrvatov.

Dobitniki:


 

već vidi ORF: Kulturna nagrada Gradišćanskih Hrvatov – Hrvati – Visti (orf.at)

 

Kriteriji za dodiljenje ove najviše nagrade su, da se je dotična osoba odnosno institucija istaknula u svojem djelovanju na korist kulture Gradišćanskih Hrvatov. Uključeni su svi Gradišćanski Hrvati, ali moru to biti i istaknute osobe iz drugih narodnih grup odnosno većinskoga naroda, ako ispunjuju odredjene kriterije:

 

Odredjena dostignuća za opstanak Gradišćanskih Hrvatov kot narodna grupa su:

 • očuvanje jezika
 • književnost
 • folklor i koreologija
 • narodna muzika
 • klasična muzika
 • crikveno/vjersko područje
 • školsko područje

 

Dodatni kriteriji za dodiljenje ove najviše nagrade Gradišćanskih Hrvatov su:

 • ča je gdo jur učinio u korist opstanka Gradišćanskih Hrvatov
 • za očuvanje jezika, kulture i identiteta
 • koliko je gdo u momentu kreativan i uspješan
 • ukoliko za budućnost daje ufanje, da će učiniti na korist Gradišćanskih Hrvatov

 


ABONIRAJ naš Newsletter
Deklaracija zaštita podatkov | Kako nas morete dostignuti | Impresum