Mediji

 

Medijska obskrba

Jur duga ljeta se manjine boru za medijalnu opskrbu – tako i gradišćanski Hrvati. Postoju ponude u tiskanom obliku, u televiziji, na radiju i u internetu, ke bi mogle biti ali čuda opširnije. Mnoga društva izdavaju tiskane produkcije, spektar ide od znanstvenih djel prik literature, monografijov, raznih stručnih knjig do dičjih knjig, slikovnic, komikov, crtanih filmov i CD-ov. Nažalost je zbog manjkanja jezičnih kompetencijov za velik dio naroda samo teško konzumirati medijalne produkte iz Hrvatske.

 

Tiskani mediji

Na području tiskanih medijov imaju Gradišćanski Hrvati slijedeće periodično izlazeće produkte:

  • Hrvatske novine: Izdavač hrvatskoga tajednika je Hrvatsko štamparsko društvo. Izvještavanje se koncentrira na priredbe, situaciju i probleme Gradišćanskih Hrvatov, autori se ali takaj bavu drugimi narodnimi grupami u Austriji i u inozmestvu. Ponekad se pojavu prilogi na teme iz gospodarstva, literature, za dicu i mnogo drugo.
    Tajednik, ki izhadja od 1910. ljeta ima svakako i obrazovnu funkciju, pred svim u pogledu na gajenje, tradiranje i razvijanje gradišćanskohrvatskoga jezika. Abonentov ima mimo Gradišća i Beča i u Slovačkoj, Majdarskoj, Češkoj, Hrvatskoj i u SAD i Kanadi. Članki se moru čitati i online, zvana toga postoji odredjena ponuda na socijalni mriža.
  • Glasnik: Izdavač je dijeceza Željezno,  hrvatska sekcija u pastoralnom uredu. On je hrvatski komunikacijski i informativni organ dijeceze Željezno i informira o dogodjaji u dvojezični fara i hrvatski shodišća.
  • Glasilo: Društveni organ Hrvatskoga kutlurnoga društva u Gradišću  a za sadržaj odgovara odbor HKD-a. List izvještava o razni aktiviteti društva kot i o zbivanji u Gradišću. Ciljna publika su u prvom redu kotrigi HKD-a, ali i drugi interesirani u Beču, Gradišću, u Madjarskoj, u Slovačkoj i u Hrvatskoj.
  • Novi glas: Časopis Hrvatskoga akademskoga kluba (HAK), izlazi tromisečno. Uz hrvatsku literaturu su i kritični i manjinskopolitički sadržaji zastupani, isto kot i teme za študente i mladinu, društvenopolitičke i kulturne teme. U medjuvrimenu postoji i jako proširena online verzija – noviglas.online – kot i odgovarajući podcasti.
  • Gradišće kalendar: Izdavač je Hrvatsko štamparsko društvo  u Željeznu a izlazi svako ljeto. Kaldendar ima oko 300 stranic u formatu A-5. Sadržaj se vrti oko kalendarija, literature i beletristike, povijesti, biografijov kot  člankov, ki se bavu jezičnimi i socijalnimi pitanji.

 

ORF

Emisije na radiju na hrvatskom jeziku u okviru ORF-a postoju od 1979.  ljeta. Opseg se je u tijeku ljet postepeno izgradio. Danas se emitiraju se različne emisije na radiju. Uz visti su to i programi na glazbene, kulturne, dičje, i vjerske teme. Vjerojatno najobjubljenija emisija se zove Časak radosti, pri koj se moru izraziti muzičke želje i čestitke.

Jedina hrvatska emisija na televiziji se zove “Dobar dan, Hrvati”. Ona se kaže u regionalnom programu ORF 2 nediljom od 13:35 do 14:05 uri. Emisija postoji od 1989. ljeta i informira o dogodjaji i visti tajedna. Emisije producira hrvatska redakcija u zemaljskom studiju ORF-a u Gradišću.

Početo od septembra 2023. ljeta se emitira na ORF 2 po cijeloj Austriji (svake dva tajedne)  zajednička emisija svih šest narodnih grup “mi/wir” ka je moderirana na nimškom jeziku a prinosu imaju nimške podtitule. Dodatno se ponavlja emisija na ORF III.

 

Privatni radio

U gornjopuljanskom kotaru – ili online – se moru konzumirati emisije radio odašiljača MORA (Mehrsprachiges Offenes Radio). Program se emitira pri tom na nimškom jeziku kot i na jeziki gradišćanskih narodnih grup. Hrvatska ponuda obuhvaća na primjer CMC – top listu, Na osminku u osmi, Hrvatsku uru, MEMO, itd.

 

Internet/online

Uz vlašće webstranice je čuda društav zastupano na socijalni mriža. Isto tako se je ponuda na hrvatskom jeziku na youtube povećala u zadnji ljeta. Najveći dio sadržaja je adresiran na dicu, nadalje postoju i različne snimke priredbov kot i vjerski prinosi.

  • Novi glas.online: Proširena online verzija Novoga glasa – časopisa Hrvatskoga akademskoga kluba (HAK) kot i odgovarajući podcasti na hrvatskom i nimškom jeziku.
  • GH Digital: Platforma za hrvatske audio snimke, jačke, podcaste i audio-knjige pokrenuto od HKD-a i širenje na različni medijski platforma kao Spotify, … itd.
  • Centar.melange i Centar.online: Podcasti i audio-snimke objavljeni od Hrvatskoga Centra u Beču. U Centar.melange se pelja razgovor o žitku i djelovanju s osobom iz kruga i okolice hrvatske narodne grupe.

ABONIRAJ naš Newsletter
Deklaracija zaštita podatkov | Kako nas morete dostignuti | Impresum