Hrvatski bali

Da je Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću u javnom životu jako priznato i da ima veliku tradiciju, vidi se osebujno u vrime mesopusta. Kako se veselu ljudi poiskati HRVATSKE BALE HKD-a, je li je to na sjeveru, sredini i jugu Gradišća.

Nabite dvorane, izvrsna muzika, puno mladine i dobra zabav su garant za daljnji opstanak ovakovih priredab.

Na sjeveru priredili su se balu na početku uvijek u Željeznom a poslje 1989. ljeta se priredjuju hrvatski bali na sjeveru u Trajštofu i to uvijek prvi vikend u Januaru, ito 5. januara. Otvaranje oblikuje uvijek neka druga folklorna grupa iz Gradišća. A na polnoć se još jedan put prezentiraju gostom. Šarolike nošnje i mladi folkloraši su lipota za svaku priredbi a posebno i za bal.

U sredini se priredjuju bali u Filežu ili u Velikom Borištofu. Gosti se veselu nastupu folklorne grupe pri otvaranju i u polnoć. U poslidnji ljeti su dari za tombole znatno zanimljiviji i dragocijeniji. Uz veselu muziku se tanca i jači do jutra. Termin za bal nije uvijek isti – ali je na prvu subotu po Tri kralji.

Na jugu prve bale priredili su u Velikom Petarštofu, jednoč u Gornji Šica, nekoliko puta u Stinjaki a zadnja ljeta uvijek u dvorani u Vincjetu. Svako ljeto jedno drugo društvo iz hrvatskih sel na jugu organizira ov bal. Pri balu na jugu moremo uvijek pozdraviti veliki broj časnih gostov – političarov i visokih zasupnikov javnoga žitka.


ABONIRAJ naš Newsletter
Deklaracija zaštita podatkov | Kako nas morete dostignuti | Impresum