Kegljanje

Ljeta 1997. počeo je još jedan športski projekt HKD-a, i to kegljanje.

Zapravo su se peljela dva naticanja – naticanje za liga-kegljačka društva i za hobi kegljače.

Pri liga kegljanju su sudjelivala sva profi-društva iz hrvatskih sel – nu dob Cindrof, Štikapron, Prodrštof i Mali Borištof, s tim, da su hobi kegljači iz Velikoga Borištofa pri HKD naticanju tako veliku volju za kegljanje dostali, da su se i oni jur 1999. ljeta počeli kegljati u gradišćanskoj ligi.

Kod liga kegljačev naticalo se je za veliki putujući pokal HKD-a – a dobili su 2x Štikapronci, 3x Cindrofci i 5x Maloborištofci. Pokidob ali zvana u Sredini nij bilo puno hrvatskih kegljači u ti momčadi se je po 10.put prestalo s ovim naticanjem.

Kod hobi kegljačev se je svenek naticalo 7 do 15 !!momčadov i to s toliko oduševljenja, da se ovo kegljanje još svako ljeto dalje organizira. Diozimatelji su svi, ki imadu tim od 4 ljudi i kim se želji malo veselja i ugodnoga hrvatkoga društva pri kegljanju – muži, žene, mladina, školari, folklorna društva, obiteljski timi, senijori, itd.

Ovo hobi-kegljanje HKD-a će se i na dalje organizirati na jednom od najmodernijih keglišćev Austrije u Malom Borištofu, a poželjno bi bilo, da se u budućnosti natica isto i timov iz sjevernoga i južnoga Gradišća.


ABONIRAJ naš Newsletter
Deklaracija zaštita podatkov | Kako nas morete dostignuti | Impresum