Savjet za hrvatsku narodnu grupu

Odredbe o Savjetu za hrvatsku narodnu grupu stoju u Zakonu o narodni grupa iz 1976. lj. i u odredbi ka je izašla na temelju zakona.

Savjet je gremij, ki neka savjetuje saveznu i zemaljsku vladu u pitanji narodne grupe, uz ostalo ima zadaću izdjelati svako ljeto nacrt o podiljenju financijskih sredstav, ka stoju na raspolaganje narodoj grupi.

S konstituiranjem Savjeta se je otvorio organizacijam pristup financijskim sredstvam većega opsega. Tim je i razumljivo, da su i političke stranke kanile biti zastupane u Savjetu.

Predvidjeno je, da Savjet ima 24 kotrige, od kih polovicu popunjuju zastupniki društav iz narodne grupe, a drugu polovicu zastupniki strankov i institucijov. Od 24 mjest imaju SPÖ i ÖVP po pet mjest, katoličanska Crikva ima dvoja mjesta (“partijska kurija”). U tkzv. “nadstranačkoj kuriji” zauzimaju četira mjesta društva ka su zapravo isto partijske organizacije. Ostali osam mjest si dilu društva, ka nisu partijskopolitički vezana. Tako SPÖ (8) i ÖVP (6) imaju skupa ada već od polovicu svih mjest.

Polag Zakona o narodni grupa iz 1976. ljeta je predvidjeno, da si Savjet, pri svojoj konstituirajućoj sjednici odibere na četira ljeta predsjednika. Pri konstituirajućoj sjednici Prvoga savjeta, 3. augusta 1993. ljeta je Savjet poslovnim redom zaključio, da će Savjet za hrvatsku narodnu grupu svako ljeto dostati drugoga predsjednika.

Četvrti savjet za hrvatsku narodnu grupu

(od 27.2.2009.)

kotrigi:
ddr. Stanko Horvath (HKD – Hrvatsko kulturno društvo)
mag. Joži Buranić (od 24.4.2012); prije Bruno Radaković (HKD)
mag. Robert Sučić (HKD) 
mag. Ivica Mikula (HŠtD – Hrvatsko štamparsko društvo, HAK, HGKD, Zigh – Znanstveni institut GH)
mag. Tibor Jugović (Hrvatski Centar, HAK – Hrvatski akademski klub, HGKD)
inž. Štefan Pauer (HGKD – Hrvatsko gradišćansko kulturno društvo u Beču, HAK, Hrvatski Centar, KUGA)
Martin Ivančić (HKDC – Hrvatski kulturni i dokumentarni centar)
mag. Edita Mühlgaszner (HKDC)
Jožef Meršić (HNVŠ – Narodna visoka škola Gradišćanskih Hrvatov)
dr. Harald Ladić (HNVŠ)
Leo Radaković (Djelatna zajednica hrvatskih komunalnih političarov, PAIN, TOP)
Hanzi Rudolf Haller (od 19.9.2011.) ; Fred Grandić (Prezidijum socijalističkih mandatarov iz hrvatskih i mišanojezičnih općin Gradišća)

Hanzi Balogh (SPÖ – Socijaldemokratska stranka)
Kurt Fischer (SPÖ)
Viktor Hergović (SPÖ)
Hanzi Linzer (SPÖ)
Helmut Zakall (SPÖ)
Franjo Fazekaš (ÖVP – Narodna stranka i SPÖ)
Martin Miletić (ÖVP)
Belo Rešetar (ÖVP)
Štefan Roženić (ÖVP)
Jive Šumić (ÖVP)
mag. Jonč Karall (Crikva)
Joško Kuzmić (Crikva)

predsjedniki i potpredsjedniki:
od 27.2.2009. Mag. Robert Sučić i Martin Ivančić
od 31.3.2010. Martin Ivančić i Leo Radaković
od 15.3.2011. Leo Radaković i Martin Ivančić
od 16.5.2012. Martin Ivančić i Stanko Horvat

broj sjednic:
5 sjednice Savjeta za hrvatsku narodnu grupu (15.3.2011, 19.11.2011, 16.5.2012.)

Treti savjet za hrvatsku narodnu grupu

(od 9.12.2003. do 9.12.2007.)

kotrigi:
mag. Zlatka Gieler (HKD – Hrvatsko kulturno društvo)
Werner Omischl (HKD)
ddr. Stanko Horvath (HKD)
mag. Ivica Mikula (HŠtD – Hrvatsko štamparsko društvo)
Manfred Čenar (HAK – Hrvatski akademski klub)
inž. Štefan Pauer (HGKD – Hrvatsko gradišćansko kulturno društvo u Beču)
Martin Ivančić (HKDC – Hrvatski kulturni i dokumentarni centar)
mag. Edita Mühlgaszner (HNVŠ – Narodna visoka škola Gradišćanskih Hrvatov)
Jožef Meršić (HNVŠ)
Toni Berlaković (Zora – Društvo hrvatskih pedagogov)
Leo Radaković (Djelatna zajednica hrvatskih komunalnih političarov)
Fred Grandić (Prezidijum socijalističkih mandatarov iz hrvatskih i mišanojezičnih općin Gradišća)

Hanzi Balogh (SPÖ – Socijaldemokratska stranka)
Hanzi Linzer (SPÖ)
Kristijan Iledić (SPÖ)
Helmut Zakall (SPÖ)
dr. Harald Ladić (SPÖ).
dipl. inž. Niki Berlaković (ÖVP – Narodna stranka)
Jive Šumić (ÖVP)
Franjo Fazekaš (ÖVP)
Štefan Mikula (ÖVP)
Belo Rešetar (ÖVP)
mag. Tome Krojer (Crikva)
mag. Branko Kornfeind (Crikva)

predsjedniki i potpredsjedniki:
od 9.12.2003. mag. Zlatka Gieler i Martin Ivančić
od 9.12.2004. Martin Ivančić i Leo Radaković
od 11.1.2006. Leo Radaković i Martin Ivančić
od 6.3.2007. Martin Ivančić i Leo Radaković

broj sjednic:
10 sjednic Savjeta za hrvatsku narodnu grupu

Drugi savjet za hrvatsku narodnu grupu

(od 25.3.1998. do 24.3.2002.)

kotrigi:
mag. Zaltka Gieler (HKD – Hrvatsko kulturno društvo)
Werner Omischl (HKD)
ddr. Stanko Horvath (HKD)
mag. Ivica Mikula (HŠtD – Hrvatsko štamparsko društvo)
Manfred Čenar (HAK – Hrvatski akademski klub)
dr. Gerlinda Stern-Pauer (HGKD – Hrvatsko gradišćansko kulturno društvo u Beču)
Martin Ivančić (HKDC – Hrvatski kulturni i dokumentarni centar)
dr. Rudi Tomšić (HKDC)
mag. Edita Mühlgaszner (HNVŠ – Narodna visoka škola Gradišćanskih Hrvatov)
Toni Berlaković (Zora – Društvo hrvatskih pedagogov)
Leo Radaković (Djelatna zajednica hrvatskih komunalnih političarov)
Walter Prior (Prezidijum socijalističkih mandatarov iz hrvatskih i mišanojezičnih općin Gradišća)

Hanzi Balogh (SPÖ – Socijaldemokratska stranka)
Fred Grandić (SPÖ)
Kristijan Iledić (SPÖ)
Ivan Šutrić (SPÖ)
dr. Harald Ladić (SPÖ).
dipl. inž. Niki Berlaković (ÖVP – Narodna stranka)
Mate Fric (ÖVP)
Demeter Kancz (ÖVP)
Štefan Mikula (ÖVP)
Belo Rešetar (ÖVP)
mag. Tome Krojer (Crikva)
mag. Branko Kornfeind (Crikva)

predsjedniki i potpredsjedniki:
od 25.3.1998. mag. Zlatka Gieler i Martin Ivančić
od 25.3.1999. Martin Ivančić i Leo Radaković
od 26.4.2000. Leo Radaković i Martin Ivančić
od 2.5.2001. Martin Ivančić i Leo Radaković

broj sjednic:
12 sjednic Savjeta za hrvatsku narodnu grupu
+ 2 sjednice po završetku mandata

Prvi savjet za hrvatsku narodnu grupu

(od 3.8.1993. do 2.8.1997.)

kotrigi:
mag. Zaltka Gieler (HKD – Hrvatsko kulturno društvo)
dr. Valentin Grandić (HKD)
Jelka Perušić (HKD) od jeseni 1996 Jandre Palatin
Mirko Berlaković (HŠtD – Hrvatsko štamparsko društvo)
Franjo Schruiff (HAK – Hrvatski akademski klub) od oktobra 1993. Manfred Čenar
Franjo Palković (HGKD – Hrvatsko gradišćansko kulturno društvo u Beču) od decembra 1995. dr. Gerlinda Stern-Pauer
Martin Ivančić (HKDC – Hrvatski kulturni i dokumentarni centar)
dr. Rudi Tomšić (HKDC)
mag. Edita Mühlgaszner (HNVŠ – Narodna visoka škola Gradišćanskih Hrvatov)
Toni Berlaković (Zora – Društvo hrvatskih pedagogov)
Štefan Pavetić (Djelatna zajednica hrvatskih komunalnih političarov) od jeseni 1995 (Leo Radaković)
Walter Prior (Prezidijum socijalističkih mandatarov iz hrvatskih i mišanojezičnih općin Gradišća)

mag. Norbert Daraboš (SPÖ – Socijaldemokratska stranka)
Fred Grandić (SPÖ)
Ernst Piller (SPÖ)
Ivan Šutrić (SPÖ)
Alfred Vuković (SPÖ).
dipl. inž. Niki Berlaković (ÖVP – Narodna stranka)
Demeter Kancz (ÖVP)
Leo Radaković (ÖVP), od 1995 Štefan Mikula (ÖVP)
Mate Fric (ÖVP)
Belo Rešetar (ÖVP)

mag. dr. Egid Žifković (Crikva)
Joško Palković (Crikva) od 1996. Branko Kornfeind

predsjedniki i potpredsjedniki:
od 3.8.1993. mag. Zlatka Gieler i Martin Ivančić
od 27.9.1994. Martin Ivančić i Štefan Pavetić
od 26.9.1995. Leo Radaković i Martin Ivančić
od 25.9.1996. Martin Ivančić i Leo Radaković

broj sjednic:
16 sjednic Savjeta za hrvatsku narodnu grupu
1 skupna sjednica svih 6 Savjetov
28 sjednic djelatnih grup i pododborov

 

 


ABONIRAJ naš Newsletter
Deklaracija zaštita podatkov | Kako nas morete dostignuti | Impresum