Vožnja biciklom kroz hrvatska sela sridnjega Gradišća

Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću je na inicijativu potpredsjednice za sredinu Jelke Perušić, počelo 1989. ljeta s biciklanjem kroz hrvatska sela sridnjega Gradišća. Svako ljeto na drugu nedilju po školskom završetku se organizira ova športska priredba.

2010. ljeta priredilo se je po 20. put ovo biciklanje.

Staza ka pelja kroz 11 hrvatskih sel je 44 kilometare dužička. U pojedini seli – Dolnja Pulja, Frakanava, Gerištof, Filež, Longitolj, Mali Borištof, Mjenovo, Mučindrof, Pervane, Šuševo, Veliki Borištof – su priredjene štacije za okripljenje, kade se nudja pilo ili jilo i kade se dostanu informacije o mogući puti vožnje. Svaki sudionik si rutu vožnje more sam izabrati, ovisi o kondiciji pojedinoga, ali čuda krat i o tom, na ki štacija se najde već prijateljev i poznancev za ugodne razgovore. Mogućnost za razgovore s ljudi je jedna od ključnih vridnosti ove priredbe.

Oko 500 biciklistov sudjeliva svako ljeto pri ovom biciklanju. Sudioniki platu pet eurov za štart, a zato dostanu svenek mali dar s logom HKD-a za spominak (kišobran ili kapica ili mošnja, itd.).


ABONIRAJ naš Newsletter
Deklaracija zaštita podatkov | Kako nas morete dostignuti | Impresum