Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću

Kroatischer Kulturverein im Burgenland, gegr. 1929

 
 
 

Hrvatski bal jug 2015.

bal jug 2015 Hrvatski bal na jugu se je 6. 2. 2015. opet održao u prepunoj dvorani u Vincjetu.

Hrvatski bal sjever 2015.

bal sjever 2015 5. 1. je jur svakomu poznat kao tradicijonalni datum Hrvatskoga bala na sjeveru ki se održava u Krčmi Wilhelminenhof u Trajštofu.

Hrvatski bal sredina 2014/15.

bal sredina 2015 Novo ljeto je počelo s Hrvatskim balom u sridnjem Gradišću, ki se je ovu sezonu održao 3. 1. 2015. u krčmi Derdak u Velikom Borištofu.

4. Festival klapov u Gradišću

4 festival klapv u gradiscu 23. 11. 2014. se je jur po četvrti put održao Festival klapov u Gradišću. Po putovanju kroz sve regije Gradišća se je festival ovo ljeto vratio u ono selo, kade se je utemljio, u Vulkaprodrštof.

Sprachen des Gaumens 2014.

Tamburica Vlahija na pozornici od "Genuss Burgenland" HKD je zastupao Gradišćanske Hrvate na ljetnošnjoj priredbi "Sprachen des Gaumens", ki je ovo ljeto bio organiziran u okviru sajma "Genuss Burgenland".

17. FUEN-seminar slavskih manjin

17 FUEN seminar slavskih manjin FUEN, udruga svih jezičnih manjin Europe se svako ljeto sastaje, da bi se manjine medjusobno upoznale i da moru izminjiti njeva iskustva, ter si posuditi" ili odgledati ideje, ke su druge manjine isprobale i ke su bile plodne. Pokidob kod velikoga FUEN- kongresa slavske manjine pre kratko dojdu do riči, ko se je upeljao i poseban sastanak slavskih manjin.

galerija

priredbe