Hrvatski tajedan na Stinjaki 2017.

grupa tečaja na Stinjaki 2017. u šumi Od 10. 7. do 14. 7. 2017. se je na Stinjaki odžao tradicionalni hrvatski tajedan za dicu. Ovolo ljeto se 34 dica u starosti od 8 do 12 ljet sudjelivali.

Peljačica Rozvita Staudinger i nje tim su s dicom prestavili na zandji večer fantastičan program s folklorom na moderni način.

Sadržajno su se dica bavila s hrvatskimi seli južnoga Gradišća. Pogledali su si različne općine, crikve i druga mjesta ka imaju u neki seli. Dica su peljala intervjue seoskimi ljudi. Sve to se je jur po drugi put složilo u vlašći novina.

Slike smo stavili u našu galeriju.

Intervju s peljačicom morete slušati na web-stranici ORF-a.