Školarice Terezijanuma na posjetu

Rita Jandrisits sa svojimi skolaricami i sekretarom HKD-a Mlade goste je primio HKD u utorak, 17. 6., u svojemu uredu u Željeznom. Pet školaric, ke se uču u Terezijanumu hrvatski jezik su došli sa svojom učiteljicom Ritom Jandrišić na posjet.

Školarice su gledali ured i se informirale o djelovanju HKD-a i ponuda HKD-a za mladinu. Važan dio ekskurzije je bila prezentacija o povjesti HKD-a i Gradišćanskih Hrvatov, ka im je bila pokazana u dvorani za sjednice.

tecaji22 01

galerija

priredbe

 

biblioteka