Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću

Kroatischer Kulturverein im Burgenland, gegr. 1929

 
 
 

Uspješan RECITAL 2015.

publika RECITALa 2015. Deseti RECITAL Hrvatskoga kulturnoga društva je ljetos bio u Kugi u Velikom Borištofu, pod peljanjem Katarine Zvonarić.

Najavilo se je prik 80 dice iz svih krajev Gradišća i Ugarske. Ljetos - kot i zadnji put – nije bilo prednaticanj za pojedine regije, tako da smo cijelo naticanje održali na jedan dan. Dica su bila u starosti od 8 do 14 ljet. Svako dite je moralo recitirati tri hrvatske tekste. Obavezna pjesmica je bila ljetos od Freda Hergovića, jednu pjesmicu su si dica sama izabrala, a jedan dodatni tekst su dostala u toku naticanja. Sljedeći raspored kaže obaveznu pjesmicu pojedine kategorije:

1. kategorija: Fred Hergović - Klepi
2. kategorija: Fred Hergović - Druga majuška pobožnost
3. kategorija: Fred Hergović - Med Omskom i Tomskom

Ocjenivanje se je izvršilo u tri kategorija. Jurori prve kategorije su bili Monika Trimmel-Roženić, Zrinka Kinda i Katarina Zvonarić. Bile su nadležne za dicu 3. i 4. razreda osnovnih škol. Jurorke druge kategorije su bile Krista Palatin, Doroteja Zeichmann-Lipković i Iluš Jandrišić. One su bile odgovorne za ocjenjivanje znanja dice 1. i 2. razreda gimnazijov i novih sridnjih škol.

U tretom jurorskom timu su bili Jelka Perušić, Štefan Zvonarić i Petar Jandrišić, ki su bili nadležni za ocjenjivanje trete kategorije, ada dice 3. i 4. razreda gimnazijov i novih sridnjih škol.

Sva dica su se u recitiranju i prikazivanju pjesmic jako trudila, a posebno kanimo istaknuti hrabrost dice, koj hrvatski nije materinski jezik ili ka slabije vladaju hrvatskim jezikom. Motiviranje dice i učnja pjesmic je posebna zasluga učiteljev i roditeljev, ki su sprohodili dicu na ovo naticanje. Financiranje nagradov bez sponzorov nije bilo moguće. Ovo ljeto su nas podupirali Raika Gradišće, poduzeće ahf health food na čelu s Gerhardom Emrichom, mag. Tibor Jugović, ddr. Stanko Horvat, općina Veliki Borištof na čelu s načelnikom Rudijem Berlakovićem i načelnik Frakanave Toni Blazović. Njim pripada posebna hvala.

Srdačna hvala i Kugi, ka nam je bili dobar domaćin i ka je pomagala u svakom poslu. Posebna hvala Katarini Zvonarić, ka je ljetos po prvi put organizirala i peljala Recital.

Neke impresije stavili smo u našu galeriju.

tecaji22 01

galerija

priredbe

 

biblioteka