Hrvatski bal na jugu opet uspješan

Stefan i Maria Balaskovics Hrvatski bal na jugu, ki se je održao 10. 2. 2017. u Vincjetu je opet povukao mnogo gostov. Slike se moreu pregledati u našoj galeriji.

Bal otvorilo je Kolo Slavuj iz Beča a za zabav igrali su Pannonix. Suorganizator ljetošnjega bala su bili ognjobranci iz Čajte.

tecaji22 01

galerija

priredbe

 

biblioteka