Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću

Kroatischer Kulturverein im Burgenland, gegr. 1929

 
 
 

Milja mnogovrsnosti

DSC 1991

„Milja mnogovrsnosti“ s HKD-om

 

U pišačkoj zoni u Željeznu su po drugi put priredili takozvanu „Milju mnogovrsnosti“. Pri tom su različne institucije i društva prezentirali svoje djelovanje tako i Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću. Nazoči je bila i nadzornica za hrvatsko školstvo u Gradišću, Karin Vukman-Artner.

 

HKDDSC 1988

Gabi Kuzmić od HKD-a, zemaljska savjetnica Astrid Eisenkopf, nadzornica Karin Vukman-Artner i zemaljski savjetnik Kristijan Iledić

U okviru priredbe su pročitali zemaljski savjetniki Kristijan Iledić i Astrid Eisenkopf novo sastavljenu čartu mnogovrsnosti, ku su i potpisali.

 

Gradišćanski medijski servis

1

Kristijan Iledić i Astrid Eisenkopf s čartom mnogovrsnosti

Potpisanje čarte je znak respekta i priznanja

Čarta spominja na to, da je Gradišće sa svojimi narodnimi grupami, jeziki, različnimi vjerami i nacionalnosti svojih stanovnic i stanovnikov zemlja mnogovrsnosti, ka je suuticala na gospodarstveni, kulturni i društveni razvitak zemlje.

Potpisanjem ove čarte se obavezuju zemaljski savjetniki da ćedu respektirati, priznati i podupirati ovu šarolikost u zemlji.

„Milja mnogovrsnosti“ priredjena po drugi put

„Milju mnogovrsnosti“ su organizirali suradniki referatov za integraciju, žene, antidiskriminaciju i jednako tretiranje Zemlje Gradišće s ciljem da bi se pokazalo na diverzitet Gradišća.

galerija

priredbe