Generalna sjednica 2019

generalna sjednica hkd

Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću poziva na generalnu sjednicu 20. oktobra 2019. ljeta u Stinjake!

 Predsjedničtvo HKD-a poziva


na

Generalnu sjednicu Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću
nedilju, 20. oktobra 2019. u 14.30 uri
krčma Grandits (Jelini)/ Stinatzerhof
Stinjaki / Stinatz
Glavna ulica / Hauptstraße 72


Dnevni red:
1. Pozdrav nazočnih
2. Izvješćaji predsjednika, blagajnika i kontrolorov
3. Diskusija
4. Odobrenje djelovanja i rasterećenje odbora
5. Eventualnosti