Uspješni tečaj u Stinjaki

Dica na pozornici kod tečaja na Stinjaki Ljetošnji jezični tečaj imao je vrlu dicu iako je ovo ljeto bio broj dice (39) skoro duplo tako velik kao prošlo ljeto. Slike vidite u našoj galeriji.

 

Za onu dicu, ka samo slabo govoru hrvatski jezik, HKD nudja poseban program na Stinjaki. Dopodne stoji u znaku podučavanja kroz učitelje, ka dicu uču jezik. Otpodne se koristi za različne športske i kreativne aktivnosti. Dica se bavu pripravom na šari većer u petak, kade kroz igrokaz i jačenje predstavu rezultate ovoga tajedna.

Slike ovoga tečaja nudjamo u našoj galeriji.

tecaji22 01

galerija

priredbe

 

biblioteka