Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću

Kroatischer Kulturverein im Burgenland, gegr. 1929

 
 
 

5. jezični tečaj na sveučilišću u Puli

5. tecaj pula Grupa od 37 školarov u starosti od 12 do 16 ljet iz svih krajev Gradišća je boravila od 22. do 28. julija po peti put na ježičnom tečaju na sveučilišću u Puli. Sudioniki tečaja su bili smješćeni u študentskom domu, kade se jako dobro ćutu.

Hrvatski tajedan u Stinjaki

hrvatski tajedan stinjaki Priredbom za roditelje je petak, 13. julija navečer završio Hrvatski tajedan u Stinjaki, koga je pohadjalo 31 dite. Cijeli tajedan su dokumentirali u novina, ke je svaki polaznik tečaja dostao domom. Izvatke iz tih novin morete štati na ovoj strani

29. biciklanje krez hrvatska sela sredine

29 bickiklanje krez hrvatska sela Oko 500 ljudi je 8. julija sudjelivalo pri tradicionalnom biciklanju HKD-a krez hrvatska sela sridnjega Gradišća. Vrime je držalo, iako je bilo malo vjetrovito. Pri ovom jur 29. biciklanju su se sudioniki opet mogli voziti oko 40 kilometrov dužičku rundu krez sela od Fileža, Mjenova, Gerištofa, Mučindrofa, Frakanave, Pervan, Dolnje Pulje, Longitolja, Šuševa, Velikoga i Maloga Borištofa najzad do Fileža.

Prezentacija knjige korak po korak do cilja

korak po korak „Korak po korak“ se zove nova knjiga autorice Ane Šoretić, ku je izdalo Hrvatsko kulturno društvo. Shodišća za vjerski i društveni žitak naše male narodne grupe imaju važnu ulogu.

Spominak na Matu Meršića Miloradića

spominak matu mersica Ljetos pred 90 ljeti je umro preporoditelj Gradišćanskih Hrvatov, pjesnik, znanstvenik i dušobrižnik Mate Meršić Miloradić. Rodjeni Frakanavac je bio pol stoljeća dugo farnik Kemlje, kade su ga po njegovoj smrti 1929. ljeta i pokopali.

galerija

priredbe