Zajačimo si

jacenje-08 039 dp Svim je poznato, da si Hrvati rado lipo i čuda jaču. Sve manje je mogućnosti, da se skupa sjede i s oduševljenjem jači. Skoro su se bile neke jačke zabile, ako je nebi bile zapisale u tiskale. Hrvatsko kulturno društvo organizira jačenje s ljudi - po svoji želja. S pratnjom tamburaške grupe ili s pomoćom zbora se jaču naše stare jačke. Ali i novi šlageri, ki su već prešli u repertoir naše mladine su na programu.

Važno je da se srce razveseli a duša uživa. A za okripljenje tijela se priredu kruhi ili pecivo. jacenje-08_035_DP

Tako se i stane, da se "zdigne" ka ta jačka, ku još naša mladina prije ovoga sastanka nije poznala. Oni pak poslušaju i - tako se ufamo - dalje širu novu naučenu notu.

 

tecaji22 01

galerija

priredbe

 

biblioteka