Vožnja biciklom kroz hrvatska sela sridnjega Gradišća

biciklanje Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću je na inicijativu potpredsjednice za sredinu Jelke Perušić, počelo 1989. ljeta s biciklanjem kroz hrvatska sela sridnjega Gradišća. Svako ljeto na drugu nedilju po školskom završetku se organizira ova športska priredba.

2010. ljeta priredilo se je po 20. put ovo biciklanje. biciklanje_2010

Staza ka pelja kroz 11 hrvatskih sel je 44 kilometare dužička. U pojedini seli - Dolnja Pulja, Frakanava, Gerištof, Filež, Longitolj, Mali Borištof, Mjenovo, Mučindrof, Pervane, Šuševo, Veliki Borištof - su priredjene štacije za okripljenje, kade se nudja pilo ili jilo i kade se dostanu informacije o mogući puti vožnje. Svaki sudionik si rutu vožnje more sam izabrati, ovisi o kondiciji pojedinoga, ali čuda krat i o tom, na ki štacija se najde već prijateljev i poznancev za ugodne razgovore. Mogućnost za razgovore s ljudi je jedna od ključnih vridnosti ove priredbe.

Oko 500 biciklistov sudjeliva svako ljeto pri ovom biciklanju. Sudioniki platu pet eurov za štart, a zato dostanu svenek mali dar s logom HKD-a za spominak (kišobran ili kapica ili mošnja, itd.).

tecaji22 01

galerija

priredbe

 

biblioteka